SAMSUNG SIENINIS NORDIC ESSENTIAL 2.5/3.2 KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

Produkto kodas: AR09TXFZBWKNEE-AR09TXFZBWKXEE+AR-EH03E Kategorijos: , , ,
  • Inverterinis sieninis Nordic Esential (Cebu-GEO) oro kondicionierius.
  • Split modelis vienai patalpai: vienas vidinis ir išorinis blokas komplekte.
  • Integruotas WIFI valdymas ir valdymo pultas komplekte.
  • Šildymas iki -30 °C.

Original price was: 1361,25 €.Current price is: 1089,00 €.

* Paprastai prekes pristatome ne ilgiau kaip per 5 d.d., tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriuos įrenginius gali tekti užsakyti iš gamintojo sandėlių. Jei Jums svarbu, kad prekė būtų pristatyta kuo skubiau, susisiekite su mumis, kad suderintume pristatytmo terminus.

* Jei tokią pat prekę radote pigiau, rašykite ar skambinkite – kainą visad galima derinti.

Akcija!

Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­­rių vos vienu prisi­­­­­lie­timu.

Grei­tas atša­l­dy­­­­mas (,,Fast Cooling"). Šis reži­­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­­rio „Boost“ tech­­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­­­žve­l­g­da­­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­­ma­ti­š­kai persi­­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­­mas išlai­­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­­rio sąly­gas.

Leng­vai valo­­­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Auto­­­ma­ti­nis išsi­­­va­ly­­­mas. Palai­­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai išdžio­­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­­sau­goma nuo bakte­­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu. Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­mas auto­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­kos sąly­gos būtų idea­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­sėję. Be to, šis reži­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­mas.

Taupo ener­giją, pini­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

 

TECHNINIAI DUOMENYS:

Vidinio bloko modelis AR09TXFZBWKNEE
Išorinio bloko modelis AR09TXFZBWKXEE
WIFI Yra
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -30~24
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~46
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.7/3.2/6.5
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/2.5//3.4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.18/0.56/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.15/0.81/2.16
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.0/3.9/9.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8
Šaltnešio tipas R32 R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.965/0.65
Šaldymo energijos klasė A+
Šildymo energijos klasė  A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 4.46
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.95
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.3
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 38/-/19
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 45/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg 9.2
Išorinio bloko svoris, kg 33
Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Kompresoriaus modelis KTN130D42URF

Papildoma informacija

Vidinio bloko kodas

AR09TXFZBWKNEE

Išorinio bloko kodas

AR09TXFZBWKXEE

Integruotas WIFI valdymas

Taip

Valdymo pultelis komplekte

Taip

Šaltnešio tipas

R32

Šaldymo galia

2,5

Šildymo galia

3,2

Šaldymo eneregetinė klasė

A+

Šildymo enegetinė klasė

A+

SEER

6

SCOP

4,3

Kompresoriaus tipas

Inverterinis

Vidinio bloko triukšmo lygis (nin.), DB

19

Išorinio bloko triukšmo lygis DB

45

Vidinio bloko matmenys mm

889x299x215

Išorinio bloko matmenys mm

790x548x285

Gamintojas

Pabendraukime

Skambinkite arba rašykite - mes tikrai pateiksime Jums priimtiną vėsinimo ar šildymo sprendimą.